top of page

Danske Statsobligationer - 15års løbetid

Beskrivelse / summary

Kurset er tilegnet det danske obligationsunivers. Mere specifikt en 15 årig statsobligation i Danmark med 4,5% i udbytte/kupon og udløb i 2039. Obligationen her, er nok den meste berømte af alle obligationer i Danmark i dag - 2023, da den spillede en særdeles kontroversiel finansiel og politisk rolle under Finanskrisen i 2008. Hør mere om det og meget meget mere i et minikursus over 3 videoer på tværs af emnerne: A. Stamdata og overblik - kurs/rente B. Afkast og risiko C. Handel og implementering i porteføljen Som alle andre kurser på siden, følger der ligeledes et Excelark med, der med få input fra dig bygger alle grafer og beregninger for afkast og risiko. Excel arket har også en handelsdel til at supportere i handelssituationen.

Kursusindhold / content

Instruktør / presenter

Kursuspris / price

99,00 kr.

Del her

Already a participant? Log in

bottom of page