top of page

Danske Statsobligationer - 30års løbetid

Beskrivelse / summary

Kurset er tilegnet det danske obligationsunivers. Mere specifikt en 30 årig statsobligation i Danmark med 0,5% i udbytte/kupon og udløb i 2052. Obligationen har i skrivende stund i 2023 den højeste rentefølsomhed af alle obligationer i Danmark. Selv om obligationen blot har lidt kortere løbetid end flere danske realkreditobligationer kan rentefølsomheden slet slet ikke sammenlignes. Den her har kæmpemotor under hjelmen. Trods udløb i både 2053 og 2056 har lange danske realkreditobligationer uhyre lille følsomhed i forhold til denne laban. Årsagen er den lave kupon på 0,5%. Hør mere om det og meget meget mere i et minikursus over 3 videoer på tværs af emnerne: A. Stamdata og overblik - kurs/rente B. Afkast og risiko C. Handel og implementering i porteføljen Som alle andre kurser på siden, følger der ligeledes et Excelark med, der med få input fra dig bygger alle grafer og beregninger for afkast og risiko. Excel arket har også en handelsdel til at supportere i handelssituationen.

Kursusindhold / content

Instruktør / presenter

Kursuspris / price

249,00 kr.

Del her

bottom of page